מעלות עיר דוד, צומת העמודים

יזם: מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ בשיתוף פעולה עם הרל"י.

אביב תכנון כבישים ותנועה בע"מ, מתכננת בדיסציפלינות: תנועה, גיאומטריה, ניקוז, הסדרי תנועה זמניים, תיאום תשתיות.

מתכננים אחרים שהשתתפו בפרויקט: מודד, מתכנן חשמל ותאורה, מתכנן מים, יועץ תכן מבנה יועצת נגישות, יועץ בטיחות.

מהות הפרויקט:

רח' מעלות עיר דוד, מזרח ירושלים, אזור זה מהווה מסלול לתיירים, מטיילים ותושבים, בו הם צועדים רגלית, וכיום מצב זה אינו בטיחותי מכיוון שהמדרכה צרה.

הרחוב קיים, בין בתים קיימים, בעל טופוגרפיה מאתגרת, ותנועת אוטובוסים דו-סטרית סדירה.
נערכה תוכנית תנועה חדשה, כך שהמדרכה תורחב, אך לא תפגע בתנועת האוטובוסים, הסדרת רצועת עזר לעמודי תאורה ועמודונים למניעת חניה לאורך המדרכה, הסדרת הצמתים, כולל הגבהת צומת תוך שימוש באספלט מוטבע.

יציאה לביצוע: ינואר 2022.

דילוג לתוכן