צומת נחושה כבישים 35/38

נתיבי ישראל, מנהלת מוקדי סיכון.

דיסציפלינות תכנון של הצוות המקצועי של החברה: מתכנן מוביל, תנועה, גיאומטריה, שילוט, הסדרי תנועה זמניים. ניקוז, תיאום תשתיות.

מתכננים אחרים שהשתתפו בפרויקט: מודד, מתכנן חשמל ותאורה, יועץ תכן מבנה.

מהות הפרויקט:

צומת נחושה בין הכבישים 35/38 הוגדרה כמוקד סיכון עקב ריבוי תאונות דרכים לרבות תאונות קטלניות, והוחלט לבצע צומת מעגלי במקום הצומת הקיים.

דילוג לתוכן